36 CARTOUCHE VAN DE MIDDELSTE ZONEN

Foto-uitsnede schilderij 'Het Raadsel' (1576) - Museum Het Valkhof
Foto-uitsnede schilderij 'Het Raadsel' (1576) - Museum Het Valkhof

DE MAN MET DE STANDAARD

Thea-Warrior

 

Bijna niet te lezen die tekst op de cartouche van de middelste zonen. Ik ben wel in het bezit van een betere foto, speciaal aangevraagd bij Museum Het Valkhof, maar om die op levendweb.nl te gebruiken, moet ik volgens hen toestemming hebben.

Deze heb ik begin februari 2020 wel aangevraagd, en eigenlijk behoort schilderij 'Het Raadsel' tot het publieke domein, maar tot nu toe heb ik geen antwoord gekregen.

 

Daarom hier de tekst:

Het waer ons oick Leet / waert achter gebleuen

Ons Nichte en waer onsen VADER ghegeven

Nochtans in dit Leuen // Sy hem niet en bescaet

Al zijn wy haer Neuen / naden Rechté graet

 

Haha, verticaal staat in dit cartouche eveneens een mooie gedragsregel. Ik hou hem geheim; zelf uitzoeken.

 

In later onderzoek - juli 2019 - in het stadje Bavay in Frankrijk heb ik ontdekt dat in de geschiedenis van het christendom een standaard een belangrijke rol heeft gespeeld, daarom wil ik er enkele woorden aan wijden. Oh, ook vanwege de relatie van deze specifieke militaire standaard - een labarum - met energielijnen, maar daarover vertel ik later meer, als mijn onderzoek in Bavay aan bod komt. Gewoon omdat ik toen zelf pas het verband met energielijnen heb gelegd.

 

In 306 is er in het Romeinse Rijk een machtsstrijd gaande. Flavius Valerius Constantinus strijdt met Maxentius om de macht. Bij Turijn en Verona zegeviert Constantijn en daardoor wordt hij ten noorden van de Alpen reeds als keizer erkend. Al is Constantijn geen christen voor de verdere strijd zoekt hij toch steun bij de kerk.

Bisschop Eusebius van Caesarea vertelt in Vita Constantini (337) dat Constantijn vóór de slag bij de Milvische brug - 29 oktober 312 - een visioen heeft gehad waarin hij een teken aan de hemel heeft zien staan. In het Latijn zou er, door een hogere Goddelijke macht, gemeld zijn: 'In hoc signo vinces' ofwel 'In dit teken zult Gij overwinnen'.

Wat doet Constantijn? Hij laat het waargenomen christelijke teken, de Chi-Ro, op de schilden van de soldaten aanbrengen en op zijn militaire standaard - een kruis waarbij aan de dwarsbalk een strijdvlag hangt - en aldus opgetuigd gaat hij de strijd in.

 

De Chi-Rho (X-P) is een ster bestaande uit drie elkaar in het midden kruisende lijnen, waarbij de verticale lijn aan de bovenkant omgebogen is. De militaire standaard, met de vorm van een Latijns kruis, is als het ware al voorbestemd om het lijden van Jezus aan het kruis te verbeelden. De Chi-Rho, het Christusmonogram, is helemaal een symbolische verwijzing naar Jezus Christus. Opvallend is dat het oudere zonnerad eveneens erin te herkennen is! Het monogram bestaat uit de combinatie van de eerste twee letters van het Griekse 𝛸𝛲𝛪𝛴𝛵𝛰𝛴 - Christus. Volgens anderen van de twee beginletters van 'Christus Rex' - 'Christus (is) Koning'.

 

Om kort te gaan: Constantijn overwint in het treffen bij de Milvische brug, terwijl Maxentius smadelijk in de Tiber verdrinkt. Op 29 oktober 312 trekt Constantijn de Grote als overwinnaar Rome binnen en als dank schenkt hij de christenen in het Romeinse Rijk vrijheid van godsdienst. In 313 wordt dit officieel vastgelegd in het Edict van Milaan. Hierna kan het christendom - het rooms-katholicisme - zich over Europa, het Midden-Oosten en een deel van Azië uitrollen. In zijn leven werkt Constantijn nog veel met heidense goden en rituelen. Op zijn stervensbed, dat is toen gewoon, laat hij zich tot christen dopen: de eerste christelijke Romeinse keizer.

 

Eigenlijk is genoemd Tolerantie-edict het eerste verbond tussen staat en kerk. Na deze gebeurtenis beschouwt de christelijke kerk zichzelf meer en meer als de geestelijke opvolger van de staat, een Rijk dat overigens steeds meer in verval begint te raken. Maar eerst wordt Constantijn, als hij de Oost-Romeinse keizer Licinius in de lente van 324 ter dood laat brengen, de echte alleenheerser in zijn Romeinse Rijk.

 

De nalatenschap van Constantijn is groot:

- Op het door hem bijeengeroepen Concilie van Nicea (325) wordt door de kerk een geloofsbelijdenis vastgesteld en de leer van Arius als heidens veroordeeld. Dit Concilie markeert het einde van de vroeg-christelijke periode.

- Constantijn heeft de hoofdstad van het Romeinse Rijk verplaatst van Rome naar Byzantium, en de naam van de stad omgedoopt tot Constantinopel (het huidige Istanbul in Turkije).

- Hij heeft opdracht gegeven tot het bouwen van talrijke kerken en basilieken. Onder andere de Sint-Pietersbasiliek in Rome, de Heilig Grafkerk in Jeruzalem en de Basilica van Maxentius aan het Forum Romanum in Rome.

- Hij heeft de zevende dag, de zondag, als rustdag ingesteld.

 

Mozaïek van Constantijn. Foto door Myrabella. Publiek Domein - https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote#/media/Bestand:Constantine_I_Hagia_Sophia.jpg
Mozaïek van Constantijn. Foto door Myrabella. Publiek Domein - https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote#/media/Bestand:Constantine_I_Hagia_Sophia.jpg

 

Rond het jaar 1000 is dit mozaïek van Constantijn de Grote aangebracht in de Hagia Sophia in Istanbul. Constantijn biedt de Maagd Maria een model van de stad Constantinopel aan. Intrigerend het Kruis van Jeruzalem op beide deuren van de stadspoort en de Franse lelies op de vier zijden van het vierkant op zijn linkerschouder. Op basis van mijn bevindingen geven Franse lelies aan dat degene die zich ermee tooit kennis bezit van energielijnen.

 

Uitsnede van foto F15898 uit de Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen. Publiek Domein - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&index=1&imgid=14095223&id=337504
Uitsnede van foto F15898 uit de Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen. Publiek Domein - https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&index=1&imgid=14095223&id=337504
Munt van Constantijn de Grote en het Labarum met Chi-Rho (307-334). Verslaat het goede christendom de kwade duivel of wijst de slang op een energielijn/ draak? Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com
Munt van Constantijn de Grote en het Labarum met Chi-Rho (307-334). Verslaat het goede christendom de kwade duivel of wijst de slang op een energielijn/ draak? Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com

 

Bronnen

- https://historiek.net/constantijn-de-grote-de-eerste-christelijke-keizer/58044/

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Christusmonogram

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Labarum

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_de_Milvische_Brug

 

---> 37 CARTOUCHE VAN DE JONGSTE ZONEN - Heerlijk Stout

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME