44 ENERGIELIJN TWEEDE-ECHTGENOTE-BEEL

VRIENDELIJK EN RUSTIG

Thea-Warrior

 

In het raadsel sterft Anna de eerste echtgenote van Huybert, waaraan is niet duidelijk. Waarschijnlijk blijft Huybert ontredderd achter met hun kinderen: bonuszoon Gijsbert en de twee zonen, Adam en Arent, die hij samen met Anna op de wereld heeft gezet. Wat doet Huybert? Hij kijkt om zich heen en huwt voor een tweede keer. Wederom kiest hij een weduwe: Beel. Haar naam betekent 'de beeldschone'.

In het huwelijk brengt Beel een bonusdochter mee: Jacomijn. Zo wordt het een echtpaar met vier kinderen. Maar niet voor lang want in dit tweede huwelijk worden eveneens twee zonen geboren: Barent en Bartel.

In het schilderij 'Het Raadsel' dragen deze twee zonen rode kleding. Derhalve heb ik op de plattegrond van de Stevenskerk de grenzen van energielijn Tweede-Echtgenote-Beel in het rood weergegeven.

 

In de Stevenskerk loopt Tweede-Echtgenote-Beel van noordoost naar zuidwest en kruist zij de lijn van Oude-Man-Huybert in de zuiderzijbeuk. Huybert  is voor de tweede keer 'keurig getrouwd'.

Aan de noordoostkant gaat energielijn Beel door de aan de kerk aangebouwde toiletruimten en door de voormalige Mariakapel. Ze neemt ook een driehoek van de voormalige Bakkerskapel mee. Aan de zuidwestkant gaat ze naar buiten door de westelijke helft van het oude zuiderportaal en daar heeft ze een eigen traptoren. Haar energetische kwaliteit is vriendelijk en rustig. Precies de kwaliteiten die een goede opvoedster nodig heeft.

 

Energielijn Tweede-Echtgenote-Beel heeft me in het onderzoek de nodige hoofdbrekens gekost. Het duurt lang - tot in juni 2019 - voordat het me opvalt dat de energielijn van breed aan de noordoostkant naar smal aan de zuidwestkant gaat. Naar mijn idee heb ik het onderzoek naar de energielijnen het de versleuteling in een raadsel al naar tevredenheid afgerond voordat deze versmalling me frappeert. De verbinding tussen het energielijnenpatroon in de kerk en het schilderij van 'Het Raadsel' heb ik reeds concreet uitgewerkt als ik me opeens afvraag of het wel klopt: 'Kan dit wel van breed naar smal?'

 

Na de gerezen twijfel fiets ik vele malen naar de Stevenskerk. Tientallen keren tast ik met mijn handen de omgeving af; stem ik af op de waargenomen energie en loop ik met de wichelroede heen en weer en nog eens heen en weer. Ik blijf bukken om met papiertjes en steentjes de grenzen van de energielijn(-en) aan te geven zodat ik deze kan fotograferen.

Om uitsluitsel te vinden loop ik uiteindelijke in grotere cirkels om de Stevenskerk heen. Onder andere door 'Achter de Smidstraat': het straatje dat aan de noordkant achterlangs de kanunnikenhuizen loopt. De volgende straat, die parallel daaraan loopt, check ik eveneens: de 'Smidstraat'. Ga nog verder; tot aan de Commanderie van Sint-Jan toe. De breed-smalle energielijn Tweede-Echtgenote-Beel blijkt uit twee energielijnen te bestaan.

 

Beide lijnen hebben bijna dezelfde energiekwaliteit. Energielijn z die ik paars weergeef is iets etherischer van aard. Direct bij de buitenmuur van de Stevenskerk is het verschil zo subtiel dat het nauwelijks is waar te nemen. Enkel op afstand van de kerk blijken er duidelijk twee lijnen te zijn. Dan lopen ze ook goed uit elkaar. Binnen de muren van de Stevenskerk vormen de twee energielijnen als het ware een geheel en aan de zuidwestkant ligt z zelfs bovenop Beel. 

Om bij de traptoren in het zuidwesten de breedte van Beel en z los van elkaar waar te nemen, dien ik het uiterste van mijn concentratievermogen vragen: totaal ontspannen waarnemen. Hoofd, hart en handen zó ontspannen dat ik net niet flauwval.

 

Tijdens het afscheidscollege op 22 januari 2020 heb ik in de presentatie de smalle rechte rode energielijn gebruikt: enkel B, zonder z. Omdat in de Stevenskerk B en z een geheel lijken en worden, kan en mag Beel van breed naar smal weergegeven worden, maar beide energielijnen apart kan ook.

Beel verbeeldt de Rode Godin: de vrouw die vol in het leven staat. De vrouw die het maagschap achter de rug heeft en in het leven goede dingen meemaakt, maar ook tegenslagen het hoofd moet bieden. Ik kom beslist op B en z terug.

 

 

'Beel met z' aan de noordoostkant van de Stevenskerk. Het roze briefje moet een fractie meer naar rechts, een moeilijk te meten punt. De breedte van de energielijnen op de plattegrond kloppen, voor zover kan; de verhoudingen heb ik vele malen gecheckt.
'Beel met z' aan de noordoostkant van de Stevenskerk. Het roze briefje moet een fractie meer naar rechts, een moeilijk te meten punt. De breedte van de energielijnen op de plattegrond kloppen, voor zover kan; de verhoudingen heb ik vele malen gecheckt.