63 X EN Y - TWEE ZIELEN

TWEE EERSTE-ECHTGENOTEN

Thea-Warrior

 

Hier zijn ze: X en Y!

Na herhaald voelen en meten accepteer ik dat ik de energielijnen X en Y met hun ijl karakter niet eerder heb waargenomen. Op een eerder tijdstip zou het me mogelijk gruwelijk overvallen hebben; zoveel energielijnen!

 

De eerder aangetroffen lijnen hebben kwaliteiten van aarde (Anna), water (Oude Man Huybert), lucht (Beel met Z, en Jacomijn-CD) en vuur (Gijsbert-CZ). X en Y zijn ijl etherisch, niet de krachtige zuivere etherische kwaliteit van Charlotte maar veel ijler In Charlotte zit trouwens ook aarde, vuur, lucht en water. In haar is alles geheel in balans.

 

Passen X en Y in de inhoud van 'Het Raadsel' uit de vijftiende eeuw?

Jazeker! X vertegenwoordigt de eerste echtgenoot van Anna en Y de eerste echtgenoot van Beel.

 

Met haar eerste echtgenoot kreeg Anna een zoon: Gijsbert-CZ. Deze cadeau- of bonuszoon bracht ze, nadat haar eerste man was overleden, mee in haar huwelijk met Huybert-De-Oude-Man. 

Aan de noordkant van de Stevenskerk gaat X-Eerste-Echtgenoot-van-Anna door de Heilig Grafkapel, en wel een deel van de Blok. Aan de zuidkant gaat X door het kleine zuiderportaal. Ook precies door het midden van de deurpartij. Voor mij is nu wel duidelijk waarom ik daar bij dat portaal ook zo vaak moest voelen en meten! Ik heb me er een slag in de rondte gewerkt, X en Z hebben het me daar flink lastig gemaakt.

 

Nadat ik X en Y was tegengekomen, realiseerde ik me al snel dat er in 'Het Raadsel' inderdaad nog twee personen figureren: de twee overleden eerste echtgenoten. Dat X de biologische vader is van Gijsbert realiseer ik me pas vandaag, 6 juni 2020. Nu zie ik ook hoe energielijn Gijsbert (CZ) precies in de kruising van de energielijnen X en A (Anna) valt. Hoe is het mogelijk!

 

En dan Y... hij vertegenwoordigt de eerste echtgenoot van Beel. Met hem kreeg Beel haar dochter Jacomijn-CD. Het meisje dat ze als cadeau- of bonusdochter meebracht in haar huwelijk met Huybert.

Aan de noordkant van de Stevenskerk gaat energielijn Y door de oostelijke wand van de Heilig-Grafkapel. Een uitzonderlijke plek, want in die wand bevindt zich de nis waarin, volgens de overleveringen, de monstrans met de hostie werd tentoongesteld: de hostie die het Lichaam van Christus verzinnebeeldt.

 

Jawel, Jacomijn kruist haar beide ouders ook in één punt. Ze kruist op één punt Y en Z, terwijl Z fysiek natuurlijk helemaal bij Beel hoort! Als ik energielijn Z hier rood had gekleurd was het duidelijker geweest.

Aan de zuidkant van de Stevenskerk verlaat energielijn Y de kerk door de zuidoosthoek van het transept.

Zit er kunst op die plek in het transept? Nee, daar wordt aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis.

 

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie 

 

---> 64 STEVENSKERK - DE HEILIG-GRAFKAPEL - Vol Geheimen

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME