33 HINTS IN HET RAADSEL

Detail 'Het Raadsel van Nijmegen' (1576).   Foto: Thea Penterman
Detail 'Het Raadsel van Nijmegen' (1576). Foto: Thea Penterman

DIT SUBTIJL GERAETSEL

Thea-Warrior

 

Enkel negatieve gebeurtenissen in aanloop naar 1576? Nee, tussen alle oorlogshandelingen in ontvangt Nijmegen in 1570, in de maand augustus, ook nog de bruid van Koning Philips II van Spanje. De uitverkoren bruid, Anna van Oostenrijk, is 19 jaar en dochter van zijn zus Maria en van zijn neef Keizer Maximiliaan. Koning Philips zelf is 45 jaar.

Geen goedkoop feestje voor de stad! Wat dit betreft moeten de burgers heel wat leveren aan adel en geestelijkheid.

 

En dan is er tegen 1576 die groep mannen in Nijmegen die besluit dat er een schilderij geschilderd moet worden. Een schilderij waarin ze het geheim van de energielijnen van de Sint Stephanuskerk willen versleutelen. Die versleuteling moet de toekomst wel gelden. Ze willen mensen in de toekomst laten weten dat ze het geheim kennen. En blijkbaar is het geheim dermate geheim dat er niet gewoon over gepraat kan worden. Dat het niet gewoon vastgelegd kan worden in een plattegrond en gewoon in tekst beschreven kan worden. Voor wie houden ze het eigenlijk geheim? Waarom moet het een geheim zijn/ blijven? Het geheim van de energie die al eeuwen in vaste banen loopt. Het geheim van de energie met helende kwaliteiten, waarmee mensen die eroverheen gaan of erop staan doordrenkt worden. Terwijl alles verandert, vormen de energielijnen een constante. Bizar toch!?

 

De groep discussieert erover: ze zoeken een geschikte afbeelding om op de plattegrond van energielijnen te schilderen. Gezien de tijd, beeldenstorm en zo, komen heiligen niet in aanmerking om afgebeeld te worden, dat begrijp ik. De groep onderkent reeds dat heiligen aan de kant gegooid gaan worden als de nieuwe religie overwint. En zo komen ze op de figuranten uit een oud raadsel; een raadsel dat reeds in de vijftiende eeuw opgang deed; een genealogische raadsel. Bij een eventuele beeldenstorm wordt een schilderij van een gewone 'ongewone' familie niet vernield en blijft het geheim van de energielijnen, dat achter het schilderij versleuteld is, voor de toekomst bewaard.

 

Eenmaal tot deze slotsom gekomen, hebben ze gezamenlijk veel plezier. Op de cartouches die in het schilderij voorzien zijn, komen niet zomaar teksten te staan. Natuurlijk 'spreken' de figuranten op hun betreffende borden over hun aandeel in het raadsel: de jonge vrouw, de twee oudste zonen, de twee middelsten en de twee jongste zonen. Maar... er werden ook verticale zinnen toegevoegd en andere woordgrappen. Ze doen er alles aan om het een interessant en boeiend schilderij te laten zijn.

 

Prachtig zijn de woorden 'Dit subtijl geraetsel'. Het betreft niet enkel het genealogisch raadsel, maar datgene wat subtieler ligt: de energielijnen op etherisch niveau die de basis voor het schilderij vormen. Denk niet dat ik wist wat en hoe. Ik heb de energielijnen in kaart gebracht en vervolgens het schilderij en de plattegrond met energielijnen samengevoegd en toen pas zag ik het hoe en wat.

Ook mooi zijn de eindwoorden van de twee zinnen 'schoo soon' ofwel: mooie zonen.

Maar 'schoo persoon' is eveneens subtiel, dit betreft de prachtige - enige - vrouw in het schilderij: Charlotte. Of zou het betrekking hebben op de oude man Huybert?

 

Het lijkt of er 1570 staat. Dit is het geval, maar het nulletje is te klein om een echte nul te zijn. Het schilderij wordt overal gedateerd op 1576. Het bovenste streepje van de 6 is eraf/ eruit gegeten! Het schilderij is daar bijgewerkt. Niks aan doen, met het toenemen van leeftijd ontstaan er 'krassen'. Elke kras heeft een eigen verhaal, dat maakt het leven van iets of iemand juist boeiend.

De geborduurde rand van de witte broek intrigeert me. Er staat iets, ik heb de rand al gedraaid en gespiegeld maar kom er niet uit. Een uitdaging voor eenieder die dit leest.

 

---> 34 CARTOUCHE VAN DE OUDSTE ZONEN - Ontwerpplezier

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME