55 ZOU ZE HET ZIEN?

JA, ZE ZIET HET...

Thea-Warrior

 

"Zou ze het zien?"

"Geduld."

 

Ik kijk en kijk en kijk en kijk, ik kijk uren... en dan... niks. Helemaal niks.

Vermoeid ga ik ver na middernacht naar bed, in mijn hoofd blijven de beelden malen. Er moet een reden zijn dat ik energielijn Charlotte in 2015 en eind 2018 helemaal van Nijmegen naar Doornenburg volgde en deze lijn vervolgens Sinte-Ontcommer heb genoemd omdat ik meende dat het secco van Sinte-Ontcommer erop lag. Natuurlijk was het maar een oefening. Natuurlijk is het confronterend hoe gemakkelijk ik toen (en nu!?) fouten maak(-te) in het volgen en benoemen van deze energielijn en energielijnen, toch leer ik ook veel...

Ontmoedigd enerzijds en niet van wijken weten anderzijds hou ik gewoon vol; er moet een reden zijn! Waarom zouden die Engelen daar anders zo zwijgzaam achter me hebben staan wachten!? En nog steeds, er bestaat een reden voor hun conversatie!

 

                   "Zou ze het zien?"

                   "Geduld."

 

De volgende dag gewoon braaf en moe naar school. Gedwee vervul ik de opdrachten die op mijn takenpakket staan; wat zou ik er anders moeten doen? Gelukkig vergeet ik door deze werkzaamheden af en toe mijn probleem. 's Avonds geef ik me over aan koken, eten, afwassen, enz.

 

En dan zit ik weer achter de computer te staren: 'Wat is er te zien?'

Rond middernacht ben ik gaar van vermoeidheid en denk ik: 'Ophouden.'

En dan... zie ik het... dan zie ik... ... tweemaal psy.

 

Ik kijk naar Sinte-Ontcommer op de ansichtkaart en ziedaar, inderdaad tweemaal de psy-vorm: eenmaal in het houten gaffelkruis en eenmaal in de houding van haar lichaam. Terwijl ik de dubbele psy waarneem, stroomt de informatie uit het secco op me toe. Ineens sta ik in contact met het geloof van degenen die het secco hebben laten schilderen of geschilderd hebben. Ineens sta ik in verbinding met de informatie, kennis en wijsheid van de energielijnen aldaar, alhier, van het energielijnenpatroon van de Stevenskerk.

'Hihi, heb ik daarvoor jaren psychologie gestudeerd? Om tweemaal psy te zien?'

 

Plots denk ik: 'Sinte-Ontcommer, de vrouw met de baard, een sleutel... ...' 

'Een sleutel voor oeroude kennis...'

'Een sleutel... !?'

Opgewonden, functionerend op adrenaline, offer ik uren van mijn nachtrust op om mijn inzichten bevestigd te zien. Achter me geruis en tevreden gemurmel.

 

---> 56 TWEEMAAL PSY - Reïncarnatie-Wijsheid

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME