56 TWEEMAAL PSY

REÏNCARNATIE-WIJSHEID

Thea-Warrior

 

Sinte-Ontcommer, martelares en vrouw met een baard. Degenen die besloten hebben om deze fictieve heilige op de wand van de noordelijke kooromgang in de Stevenskerk te schilderen, wilden heel wat vertellen, of kan ik beter zeggen: verhullen?

Eind mei 2019 gaan mijn gedachten ongeveer zo:

'Tweemaal psy!'

'Héé.... Wat? Echt waar?'

'Tweemaal psy!? Tweemaal psyche/ geest?'

 

In mijn bewustzijn flitst het inzicht dat het secco van Sinte-Ontcommer op energielijn Anna ligt, en dat dit goed is. Ook dat energielijn Anna in de Stevenskerk helemaal naast en los van energielijn Charlotte stroomt is goed, en dat ik energielijn Charlotte eerder de naam Sinte-Ontcommer gaf... eveneens goed.

De reden dat het allemaal goed is, ligt in het gegeven dat de ziel van overleden grootmoeder Anna in haar kleindochter Charlotte gereïncarneerd is. Energielijn Anna heeft als kwaliteit draagkracht. De kern daarvan, verbeeldt door het secco van Sinte-Ontcommer op energielijn Anna, is Liefde. In de energielijn van Charlotte komt de kernkwaliteit Zuivere Liefde honderd procent terug.

 

Mooi hè, 'Sancta Ontkomer' ofwel dat wat ontkomt bij de dood: Ziel èn Geest. Het materiële lichaam blijft achter op Aarde. Over inzichten rondom reïncarnatie dien ik blijkbaar te vertellen. In mijn boek 'Het Verhaal van de Steen', dat ik na 2000 schreef, een verhaal over een daadwerkelijk in 1999 en 2000 uitgevoerd experiment van reizigers-met-een-steen(-in-hun-handen), vertellen deze reizigers of proefpersonen samen, zonder dat ze het van elkaar wisten, ook over het reïncarnatieproces.

Wat een geweldige tijd hebben we op onze drumavonden, met de sjamanistische indianendrum, in de NEBO gehad; in het klooster van de Redemptoristen in Nijmegen, met onze reizen in de andere werelden. Misschien plaats ik 'Het Verhaal van de Steen' nog op levendweb.nl. Dat voelt goed, immers er bestaat wijsheid die je mag leven, kunt beleven. Wijsheid die buiten een verdienmodel thuishoort.

 

Volgens mij zijn het 'geheime' esoterische stromingen binnen de katholieke kerk geweest die de afbeeldingen van en devotie voor de heilige Ontcommer over West-Europa verspreid hebben.

In de eerste eeuwen na Christus verbonden sommige gnostici het geloof in Jezus Christus met oosterse opvattingen; met ideeën uit hindoeïsme en boeddhisme. Zij waren overtuigd dat de ziel van een mens op Aarde kon terugkomen. Een christelijke subgroep als de Katharen bleven dit aspect van het geloof, los van wat ze allemaal nog meer geloofden, tot in de dertiende eeuw aanhangen. Officieel wees de kerk de reïncarnatieleer echter af omdat reïncarnatie niet in de bijbel zou voorkomen.

 

Zo zijn er door de eeuwen heen altijd voor- en tegenstanders geweest. Sommige voorstanders zijn er gruwelijk voor gemarteld alvorens gedood te worden. Degenen die het secco van Sinte-Ontcommer in de vijftiende hebben laten schilderen waren voor, tenminste dat is wat ik meekrijg van hun gedachten, inzichten en wijsheid als ik me aan het secco 'overgeef'.

 

En waarom ook niet!? Als God in de Hemel zo onvoorstelbaar groot is dan kan hij beslist 'Geesten' naar omlaag gestuurd hebben. Goddelijke Vonken van zichzelf 'afgesplitst' hebben. Waarom zouden deze goddelijke geesten vervolgens niet als zielen verbonden zijn aan een sprookjesachtig knap functionerend goddelijk lichaam geschonken en onderhouden door Moeder Aarde? Was ooit alles geestelijk? Wordt alles ooit weer enkel geestelijk? Kan het beschreven proces zich herhalen? Kunnen er werelden na elkaar bestaan waarop wezens, zoals nu mensen, reïncarneren? Werelden als Mu, Lemurië, Atlantis en onze huidige Aarde?

 

Laat ik nog even stilstaan bij de baard van Sinte-Ontcommer. Associatief koppel ik haar baard aan een sleutel, want een sleutel bestaat uit een greep, een steel en een baard. Een vrouw die een baard krijgt aangemeten, wel... dat klopt gewoon niet, voor een goede verstaander wordt dan de boodschap gegeven: 'Goed opletten, hier zit meer achter.'

 

---> 57 SINTE-ONTCOMMER IN EUROPA - Zonder Angst Sterven

---> LIEFDE 2020 SN Inhoud

---> HOME