357 DE SINT-PAULUS-PAARDENPROCESSIE - DEEL 2

Opwijk - Sint-Paulus-Paardenprocessie - 26 juni 2022 Saulus voor zijn bekering!
Opwijk - Sint-Paulus-Paardenprocessie - 26 juni 2022 Saulus voor zijn bekering!

HET LEVEN VAN SINT-PAULUS

Thea-Warrior

 

Ondertussen wordt me duidelijk waarom de processie zo langzaam gaat; het is de rustige maat van mens en dier: wimpeliersters die een korte show opvoeren, kinderen - spelend met oude spelmaterialen - die de kameraadjes van de kleine Saulus verbeelden.

 

Volgens het web is Saulus rond het jaar drie in Tarsus in Klein-Azië geboren. Zijn geboortestad ligt dicht bij de Middellandse Zee aan de zuidrand van het huidige Turkije. 

In het kader van zijn levensverhaal komt de markt van Tarsus aan de orde. Langzaam loopt een herder met zijn schapen voorbij. Vanuit zijn instinct doet de herdershond zijn uiterste best. In de drukkende hitte hijgt het dier zich een ongeluk.

Mannen trekken een kar op houten wielen voort. Gelukkig hoeven de ganzen in deze kar niet de hele weg te lopen. Een praalwagen laat zien dat Saulus is geboren in een joodse weversfamilie die tenten fabriceert. Zijn vader is farizeeër en òf hij of een voorvader is rijk genoeg om het Romeins burgerschap te hebben kunnen kopen. Als de jongen wat ouder is, gaat hij in Jeruzalem in de leer bij hogepriester Gamaliël. Hm, best opvallend dat hij van de hoogste religieuze leraar les krijgt. Rijk? Slim?

 

Vervolgens wandelt een hele groep gevangen christenen over de straat. Saulus is (zoals hij heeft bekend) aan hun vervolging verbonden. Op een sierlijk, wit paard paradeert hij achter de gevangenen aan. Natuurlijk bestaat er wrijving tijdens het begin van de verspreiding van het christelijk geloof. Christenen zijn te beschouwen als afvalligen van het traditionele jodendom.

In het boek Handelingen van de apostelen, toegeschreven aan de apostel Lucas, wordt verteld dat Saulus degene is die de mantels van zijn kompanen bewaakt als diaken Stefanus wordt gestenigd. Stefanus, de eerste van de zeven diakenen die door de apostelen zijn aangesteld om de dagelijkse gang van zaken in de christengemeente te organiseren. In zijn boosheid en geloofsijver heeft Stefanus in Jeruzalem de hogepriester en oudsten ervan beschuldigd dat ze Jezus hebben vermoord. Hij moet zijn verwijt met de dood bekopen. Of hij ècht de eerste martelaar van het christelijk geloof heeft willen worden?

 

 

Even later ligt Saulus (op een praalwagen) op de grond voor de poort van Damascus. Op deze plek heeft hij een Verschijning van Jezus. Volgens Saulus, die gelooft in de opstanding na de dood, heeft Jezus door deze Verschijning aangetoond dat hij daadwerkelijk reeds is opgestaan. Derhalve wil Saulus - zo stelt het web - apostel worden, dat wil zeggen als zendeling van Jezus Diens Woord verspreiden. Saulus bekeert zich, waarbij hij de naam Paulus aanneemt.

 

Op een volgende praalwagen is hij (drie jaar na zijn bekering) op bezoek bij Petrus in Jeruzalem. Volgens het web enkel een kennismakingsbezoek. Veertien jaar daarna gaat Paulus samen met zijn medewerkers naar het apostelconcilie in Jeruzalem. Op dat moment komt de geloofsleer wel praktisch aan de orde. Op de agenda staat de vraag of niet-joden (heidenen) zich moeten houden aan joodse tradities zoals besnijdenis en toepassing van de spijswetten. Het besluit valt dat besnijdenis voor heidenen niet nodig is omdat de redding van een mens geschiedt door de genade van Jezus. Hm, deze redding betreft natuurlijk het feit dat Jezus door zijn lijden en dood de zonden van de mensheid op zijn schouders heeft genomen. De erfzonde is daardoor vergeven en God heeft zich met de mensen verzoend... mensen kunnen weer in de Hemel komen!

Uiteindelijk valt in het Concilie in Jeruzalem het besluit dat Paulus (zonder de eisen van besnijdenis en spijswetten) naar de niet-joden gaat om aan hen Jezus' woorden te verkondigen, terwijl Petrus, Johannes en Jacobus (de broer van de Heer) hetzelfde blijven doen bij de joodse gemeenschappen.

 

 

Als missionaris maakt Paulus lange reizen rond de Middellandse Zee, onder andere naar Klein-Azië en Griekenland. In de processie zwoegen jonge mannen om de grote praalwagen, welke de missiereizen van Paulus verbeeldt, over de route te duwen. Hun samenwerking en motivatie raakt me. Hier gebeurt iets bijzonders! In deze niet-gemotoriseerde processie kunnen jonge mensen in het openbaar hun inzet en kracht (hun goedheid) tonen.

 

In Athene predikt Paulus op de Areopagus, een heuvel ten noordwesten van de Akropolis. Hij houdt er een toespraak voor de toegestroomde, nieuwsgierige filosofen (Handelingen 17: 16-33). Paulus vertelt hen over de onbekende God, die zij reeds dienen, die de wereld en alles daarin heeft gemaakt en die een dag heeft gesteld waarop Hij een Man over (allen op) de aardbodem zal laten oordelen. Een Man die Hij - God - reeds uit de doden heeft opgewekt... Jezus dus. 

In Opwijk is Paulus' levensloop me feitelijk onbekend. Al die ietwat verschillende Saulussen en Paulussen werken best verwarrend. Alle Griekse geleerden zorgen ervoor dat mijn mond daadwerkelijk even openvalt; waar gaat dit over!? Zijn dit christenen? Wie is Paulus? Even later zie ik dat hij zich van de anderen onderscheidt doordat zijn toga echt wat witter is! Heel goed vormgegeven... toch moet ik aan wasmiddelen denken.

 

 

Na de Griekse geleerden komen in de processie plots Romeinse soldaten aan bod. Blijkbaar gaan zij in Paulus' leven een rol spelen. Het klopt! Het web verhaalt dat Paulus tweeëntwintig jaar na zijn eerste bezoek aan Jeruzalem de grote stad opnieuw bezoekt. Na korte tijd daar wordt hij ervan beschuldigd dat hij 'een heiden' in de tempel heeft gebracht. Om de opschudding die hierdoor wordt veroorzaakt te kalmeren, arresteren de Romeinen hem. Paulus schijnt veroordeeld te zijn, maar doet - als Romeins staatsburger - een beroep op de keizer. Aldus lijkt hij de veroordeling door de rechtbank van de joden te ontlopen.

 

 

In de processie loopt Paulus er duidelijk geslagen bij. Sommige Romeinen zijn overigens geweldig gecast. Het web vertelt dat het resultaat van Paulus' beroep is dat hij in de kuststad Caesarea gevangen wordt gezet en rond het jaar 60 met enkele andere gevangen per schip naar Rome wordt gebracht. Bij Malta lijden ze in een storm schipbreuk, maar met een nieuw schip komen ze toch in Rome aan... ... waar hij enkel huisarrest krijgt, gewoon bezoek mag ontvangen en zijn boodschap verder kan verkondigen.

 

Hoe Paulus precies aan zijn einde komt, is niet geheel duidelijk. Komt hij - samen met Petrus - in het jaar 64 om in de eerste golf van christenvervolgingen onder Nero? Het kan, het zijn acties waarmee Nero probeert om de schuld van de brand van Rome op de christenen af te wentelen. Volgens verhalen is hij - Paulus van Tarsus - onthoofd door een zwaard op de plek waar tegenwoordig in Rome nog steeds de basiliek Sint-Paulus-buiten-de-Muren staat.

 

Bronnen

- Areopagus. Op 5 augustus 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Areopaag

- Concilie van Jeruzalem. Op 5 augustus 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Jeruzalem

- Handelingen 17: 16-33. Op 5 augustus 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/17.html

- Handelingen van de apostelen. Op 4 augustus 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_apostelen

- Sint-Paulusbroederschap. Sint-Paulus Paardenprocessie Programma 26 juni 2022 (folder). 

- Paulus. Op 31 juli 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)

 

---> 358 DE SINT-PAULUS-PAARDENPROCESSIE - DEEL 3 - De Apotheose

---> LIEFDE 2022 IDO Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME