354 VENITE AD ME

Brussel - Sint-Jacob-op-de Koudenbergkerk. Jan Frans Portaels (1885). VENITE AD ME/ KOMT TOT MIJ. Foto: Thea-Warrior 25 juni 2022.
Brussel - Sint-Jacob-op-de Koudenbergkerk. Jan Frans Portaels (1885). VENITE AD ME/ KOMT TOT MIJ. Foto: Thea-Warrior 25 juni 2022.

RUST VINDEN

Thea-Warrior 

 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Deze uitnodiging van Jezus aan de mensheid is door de evangelist Mattheüs opgetekend en te lezen in 11: 28-30. 

Simpel gezegd: Volg Mijn leer, op zich is het eenvoudig en het zal u goed doen.

Maria Magdalena heeft Jezus woorden waarschijnlijk op de juiste manier begrepen. Volgens mij is Zij eveneens zachtmoedig en nederig van hart; een Wijze Vrouw op Aarde. Het schilderij 'Venite ad Me' door Jan Frans Portaels maakt van Haar heel openlijk de vrouwelijke vertegenwoordiger van Jezus op Aarde en in het algemeen van het Goddelijke.

Het is immers zo... hier op Aarde leren we van het Goddelijke nog steeds in de feitelijke dichotomie man-vrouw.

 

Wat me uitermate verbaasd is dat op het hele web geen afbeelding van het schilderij 'VENITE AD ME/ KOMT TOT MIJ' te vinden is. Een bewuste omissie? Er zijn genoeg afbeeldingen van werk van de oriëntalistische schilder en pedagoog Jan Frans Portaels (1818-1895) op het web aanwezig, maar het schilderij met de-Vrouw-in-het-Violet wordt enkel benoemd.

Volgens Rudi Schrever (2021) heet het werk 'De Verering van het Heilig Kruis' en op de pagina Sint-Jacob op de Koudenberg van de erfgoed en toerisme-website Open Churches wordt geschreven 'het troostende Kruis of de Aanbidding van het Kruis'. Op deze site staat nota bene dat de twee schilderijen van Jan Frans Portaels in 1855-1856 zijn gemaakt, dus zo'n dertig jaar eerder dan de data die ik tot nu toe heb aangehouden! Wat zal ik ervan zeggen? Ik vind de benamingen uiterst vermakelijk, en het voelt als een eer dat ik het schilderij 'VENITE AD ME / KOMT TOT MIJ' op Levend Web kan tonen. 

 

Over vermakelijk gesproken... nou ja... vermakelijk!? Nadat ik foto's heb gemaakt van 'VENITE AD ME/ KOMT TOT MIJ' en de beelden wandelen Aad en ik terug naar parkeergarage Albertina. De ingang daarvan bevindt zich beneden aan de Kunstberg onder de Koninklijke Bibliotheek. Ooit heeft daar het stadspaleis van Willem van Oranje gestaan! 

Als we wegrijden, blijkt het navigatiesysteem volledig van slag te zijn. De richting waarin we moeten rijden - hier links, hier rechts - wordt gemeld, maar telkens pas als we de afslag voorbij zijn. Eenmaal verkeerd pakt de navigator een nieuwe route op, maar de instructies blijven mankeren. Nerveus rijden we enkele rondjes: 'Hoe komen we het centrum van Brussel uit?'

Plots zitten we op een hele brede weg waar nauwelijks auto's rijden. Heel ver voor ons zie ik er een paar. Rechts van ons bevindt zich volgens mij het park van het Koninklijk Paleis. Dit is de verkeerde richting! Ik heb het idee dat de navigator ons weer wil terugvoeren naar het beginpunt. Aan de rechterkant zijn vele parkeerplekken leeg... en dan opper ik: "We kunnen hier wel draaien."

Geen auto's achter ons, dus mijn echtgenoot volgt mijn suggestie. Als de halve cirkel heel rustig is voltooid, springt er ineens een geüniformeerde man - volledig bewapend - uit een prachtige poort recht voor onze auto. Een politieagent? Of is het een marechaussee? Hij gebaart heftig en lijkt hevig geschrokken. Wat ziet hij? Volgens mij een radeloos ouder echtpaar in een bronzen kokosnoot met Nederlands kenteken. In mijn hoofd zie ik ons al gearresteerd en wel op een politiebureau zitten... onderwijl de Belgische staatskas vullend. De man richt zich echter streng op; hij lijkt wel twee keer zo groot te worden.

'Keren - nu - meteen - onmiddellijk!' gebaart hij.

Hij kijkt om, de naderende auto's zijn nog heel ver achter hem.

'Hemel, dit is een eenrichtingsweg!'

De geüniformeerde man gaat wat verder op de weg staan en steekt een arm uit waardoor eventuele auto's moeten stoppen. Braaf draait mijn echtgenoot aan het stuur. Onszelf diep schamend en met bonzend hart vervolgen we onze weg. De navigator lijkt eveneens geschrokken; plots is hij zijn kuren kwijt.

 

Uitrustend in onze kamer in Londerzeel, wil ik weleens weten waar ons deze afgang is overkomen. Het web biedt uitkomst; het park blijkt het Warandepark voor het Koninklijk Paleis van Brussel te zijn. De straat is de Wetstraat. Als ik inzoom, blijken we de overtreding te hebben begaan voor de poort van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: "Mijn hemel, het parlement... alsof we een aanslag gingen plegen!"

Hikkend van de lach lig ik in bed: 'Dank aan de man die ons daar heeft laten gaan.'

Als ik dit relaas (eenmaal thuis) aan mijn vriendin Bea vertel, zegt ze: "Hij heeft jullie gered."

Misschien wel, hopelijk ben ik nog jong genoeg om mijn Queeste voort te zetten.

 

Gisteren (woensdag 27 juli 2022) heb ik mijn vriendin Annemie verteld over mijn ontdekking van de Maria Magdalena's. Het puzzelt haar hoe ik ertoe ben gekomen Maria Magdalena te herkennen in de drie beelden.

Na wat nadenken, weet ik dat het te maken heeft met 'de herdoping' in de Franse tijd van de beelden van Koning David en Mozes. Als ik dit op het web lees, ontsteekt zich in mijn hoofd een lichtje: ik realiseer me dat met een beetje fantasie beelden andere benamingen kunnen dragen. Het lichtje maakt dat ik mijn waarnemingen in dit nieuwe licht ga bekijken.

En er is nog iets; op het web staan strijdige berichten hetgeen in mijn hoofd - zoekend naar waarheid - altijd voor vonken zorgt. Mijn hoofd lijkt daarbij overigens geen schedeldak te hebben maar rechtstreeks met het Heelal - met de sterren - in verbinding te staan. 

Wat ik op het web verneem? Er staat geschreven dat op de balustrade boven het ingangsportiek van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk drie beelden staan, te weten: Jacobus-de-Meerdere geflankeerd door zijn medeapostelen Andreas en Johannes. Anderzijds schrijft Rudi Schrever dat deze beelden de Heilige Andreas, Jacobus en Nepomucemus voorstellen. 

Het zijn 19e-eeuwse beelden, want beeldhouwer Egide Melot (1815-1885) uit Schaarbeek in België zou ze hebben gemaakt.

 

En Nepomucemus ofwel Johannes van Nepomuk (rond 1350-1393) is geen apostel, maar een Tsjechisch priester die in Praag de marteldood is gestorven en door paus Benedictus in 1729 is heiligverklaard. De volksmond vertelt dat Nepomucenus, als biechtvader van koningin Sophie, niet aan koning Wenceslaus heeft wil bekennen of zij nu wel of niet een minnaar heeft.

Nepomucemus als beschermheilige van het biechtgeheim wolkt een heleboel energie in me op. Waarom precies deze Heilige daar bovenop de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk? Immers het biechtgeheim beschermt degene die zijn zonden belijdt en daarop in de Naam van God door de priester wordt vergeven, waardoor de belijder zich in principe met de eigen mindere, zwakkere kanten kan verzoenen. Maar daarnaast is - in de afgelopen dagen - het besef tot me doorgedrongen dat het biechtgeheim tevens een schitterend instrument is om mondeling 'geheimen' te verspreiden èn geheim te houden.

Annemie zit me even aan te kijken, maar de connectie met hardnekkige overleveringen rond Maria Magdalena weet ze gauw te leggen.

 

Bronnen

- Johannes Nepomucenus. Op 27 juli 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Nepomucenus

- Matteüs 11: 28-29. Op 25 juli 2022 van https://www.bible.com/nl/bible/328/MAT.11.28-29.NBG51

- Mattheüs 11: 28-30. Op 25 juli 2022 van https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/11.html

- Schrever, Rudi (9 november 2021). De kerk van Sint Jacob op de Coudenberg.

Op 23 juli 2022 van https://historiek.net/de-kerk-van-st-jacob-op-de-coudenberg/40121/

- Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk. Op 23 juli 2022 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jacob-op-Koudenberg

 

---> 355 OP NAAR OPWIJK - Ontspannen (af-)wachten

---> LIEFDE 2022 IDO Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME