117 DE GEKROONDE GROENE SLANG

GEWELF PRIESTERKOOR ROLDUC - KRONING VAN MARIA
GEWELF PRIESTERKOOR ROLDUC - KRONING VAN MARIA

OP AARDE KOMEN

Thea-Warrior

 

Begin augustus 2020 zijn de etmalen energetisch gezien hectisch voor me. Allereerst de instruerende Engelenstem die me vertelt wat ik dien te schrijven bij 'Philosophia en de Zeven Jonkvrouwen'. Dan de hoog uit de Engelenhiërarchie neerdalende Engel C(h)rystal, die de publicatie van 'Voor Eer en Deugd' als 'te vroeg' beoordeelt en die telepathisch met me communiceert, wat wennen is.

Vervolgens ondersteunt Engel C(h)rystal me in het juist draaien van de Zonnewijzer, en helpt ze me met de Gekroonde Groene Slang - volgens mij ook een versleuteling - in het gewelf boven het oudste deel van het priesterkoor. Geïntrigeerd stort ik me in die dagen op deze laatste 'sleutel'. O, wat doe ik mijn best! 

 

In het kader van het vertellen op Levendweb ben ik namelijk zo ver gevorderd dat ik begin augustus 2020 de foto van 3 februari 2019 van de gewelfschildering met de Kroning van Maria (èn met de profeet Jesaja en de Zeven Gaven van de Heilige Geest èn met de vier Evangelisten) opnieuw zie, waarop ik me plots herinner dat ik tijdens het maken van deze foto heb gedacht dat de Slang weleens over energielijnen zou kunnen vertellen. Is het zo? Hebben directeur Reinier Corten, schilder Matthias Goebbels en de restaurateurs Pierre en Joseph Cuypers kennis van energielijnen gehad? Hebben zij eveneens een versleuteling ontworpen? Subtiele aanwijzingen doen me denken van wel. 

In de nacht van 3 op 4 augustus 2020 besluit ik mijn ingeving nader te onderzoeken. Tussen het schrijven van teksten voor Levendweb door, bestudeer ik de gewelfschildering van alle kanten.

 

De Gekroonde Groene Slang boven het oudste deel van het priesterkoor Rolduc.
De Gekroonde Groene Slang boven het oudste deel van het priesterkoor Rolduc.

Zowel de Kroning van Maria in het gewelf van het priesterkoor als het mozaïek van Philosophia met de Zeven Jonkvrouwen, de Zeven Vrije Kunsten, op de vloer van het priesterkoor bevinden zich boven het oudste deel van de crypte. Het vlak van de gewelfschildering komt overeen met het vloeroppervlak tussen de conchen van de crypte. Het mozaïek is echter veel en veel kleiner. 

Als ik de gewelfschildering wentel over de noord-zuidas en daarna projecteer op het vloeroppervlak van de crypte komt de Gekroonde Groene Slang in het juiste kwadrant met de Verticale Energiezuil terecht, maar niet op de goede plek.

Ik vraag me af of de verhouding tussen Slang en cirkelrand, en tussen Slang en het midden van de cirkel, ermee heeft te maken? Maar welk punt van de Slang moet ik dan precies nemen? Sleutels moeten gedraaid worden, maar hoe? Het antwoord laat op zich wachten.

 

De kleine zwarte streepjes blijven eveneens intrigeren; het zijn net minuten of booggraden, maar beide kloppen niet; het zijn niet de zestig minuten van de klok en ook niet de driehonderdzestig graden van de cirkel... dat zouden wel erg veel streepjes zijn. Van dichtbij zijn de streepjes trouwens blauw. Ze vormen de ruimte tussen de stenen kantelen van de aardse muur.

Als ik tel, zijn er 8 x 4 = 32 streepjes zichtbaar. Als ik de streepjes verder doorzet en door de personages heen teken - per personage vijf - kom ik op een totaal aantal van 8 x 9 = 72 streepjes. Een hele cirkel is driehonderdzestig graden. 360 : 72 = 5. De afstand tussen twee streepjes, ze zijn regelmatig weggezet, is dus 5 graden.

 

Zoekend richt ik me in het gewelf op het kwadrant van Slang. Het streepje onder de kin van Slang maakt een hoek van dertien keer vijf graden ofwel 65 graden ten opzichte van de lengtelijn in de kerk (de verticaal van oost naar west) en vijf keer vijf graden ofwel 25 graden ten opzichte van de breedtelijn (de horizontaal van noord naar zuid). Om meer zicht op de kwestie te krijgen, bekijk ik via Google-Earth de coordinaten van Rolduc. Het brengt me niet verder. Waarschijnlijk ga ik te ver van de basis af.

 

Wat kan ik met de gevonden hoeken? Het is niet zinvol de hoeken terug te brengen naar het midden van het centrale cryptegewelf, want Gekroonde Groene Slang ligt niet op de plek van de verticale energielijn. Toch pak ik een plattegrond waarop ik de energielijnen in de crypte heb vastgelegd en meet met de geo-driehoek de hoek tussen het midden van het centrale cryptegewelf op de noord-zuidas en de plaats van de Verticale Energiezuil. Tssssch... wat ben ik aan het doen? Dit is onzin. Ver na middernacht van woensdag 5 op donderdag 6 augustus besluit ik naar bed te gaan.

 

Donderdag 6 augustus 2020 heb ik aan het begin van de avond tai chi-les. Het is corona-tijd, dus wordt er op een groot grasveld in de open lucht geoefend. Plots zegt tai chi-leraar Jan-Willem tegen ons-beginnelingen: "De arm gaat 45 graden omhoog, ongeveer dan, ik kom het niet nameten... ik heb mijn geo-driehoek niet bij me."

Terwijl hij dit zegt, galmt het woord 'geo-driehoek' door het luchtruim, het woord resoneert door het Heelal. Vaag dringt tot me door dat ik iets niet goed doe met de geo-driehoek: 'Wat is ook weer de tekst boven het hoofd van Geometria? Iets met precies! Tssss... dat hij nu net dit ongewone woord 'geo-driehoek' gebruikt; wat een synchroniciteit.'

 

Thuis bekijk ik de tekst die bij Geometria hoort: 'Met precisie meet ik de Aarde op.' 

Opnieuw pak ik de plattegrond met de energielijnen erbij. Hoe zou ik op school gemeten hebben? Ik speel met de hoeken tussen de energielijnen: twee lijnen - de gele en de blauwe - kruisen elkaar onder een hoek van 46 graden en de derde lijn - de groene - wijkt ruim 25 graden van een van die twee (de blauwe) af. 

Mijn echtgenoot kijkt tv en omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn, ga ik gezellig bij hem zitten. Toch kan ik 'het raadsel' niet loslaten, want terwijl ik kijk en luister hoe het obductieteam van 'Silent Witness' criminele en medische problemen ontraadselt, dwarrelen de hoeken en graden door mijn hoofd.

 

Eerst speel ik nog met het kwadrant, dan denk ik: 'Hoe zijn de energielijnen over de driehonderdzestig graden van de cirkel verdeeld?'

Ik zie de plattegrond voor me: het zijn twee hoeken van 46 en een van goed 25 graden. Hoofdrekenen gaat me tamelijk goed af: 46 + 46 + 25 = 117 graden. Dan resteren: 360 - 117 = 243 graden. Even is het alsof het me begint te dagen: 'Hoe ver ligt de Gekroonde Groene Slang eigenlijk van de nullijn af?'

In de gewelfschildering in de Abdijkerk is de noord-zuidlijn de nullijn. Als ik meet met behulp van de nullijn dien ik in het zuiden te beginnen. Het is een hele grote boog: twee rechte hoeken - het eerste en tweede kwadrant - en daarbij de 25 graden in het derde kwadrant: 90 + 90 + 25 = 205 graden. Tsss... het klopt weer niet.

 

Later op de avond - in de nacht van donderdag 6 augustus op vrijdag 7 augustus - bestudeer ik nauwgezet de vier Evangelisten. Met 6: 9-15 in het boek op zijn katheder brengt Sint-Matheus het 'Onze Vader' in. Even schrik ik ervan want de Vrolijke Gekroonde Groene Slang lijkt te worden vergeleken met het Kwaad.

Zowel Matheus als Lucas blijken in hun Evangelie geschreven te hebben over Jezus die de tekst van het 'Onze Vader' heeft uitgesproken tijdens de Bergrede. Op een berg heeft een toehorende mensenmenigte zich om Hem heen verzameld.

In het evangelie van Matheus is de tekst een klein deel uit een veel groter geheel met allemaal richtlijnen voor gedrag. In de loop der eeuwen is het korte stuk het wereldwijd bekende gebed geworden. In mijn jeugd, in de rooms-katholieke Sint-Mattheuskerk in Eibergen en bij mijn ouders aan tafel, bidden we 'het Onze Vader' als volgt:

                        Onze Vader, die in de Hemel zijt,

                        Uw Naam worde geheiligd,

                        Uw Rijk kome,

                        Uw Wil geschiede op Aarde zoals in de Hemel,

                        Geef ons heden ons dagelijks brood,

                        En vergeef onze onze schuld zoals wij aan anderen hun schuld vergeven,

                        En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het Kwade. Amen

 

Een mooi gebed... kan erover peinzen; zo aardig om te verzoeken om hulp bij het kiezen van het Goede... 

In de vroege ochtend van vrijdag 7 augustus ontmoet ik Engel C(h)rystal. Als ik wakker word, heb ik als een blok geslapen. Ik ga naar beneden, en het eerste dat ik doe is de schildering van de Kroning van Maria bestuderen: 'Ooo, zit het zó... de Vrolijke Gekroonde Groene Slang komt over de rand van de muur gekropen... van de Hemel op de Aarde: 'Van buiten naar binnen - zo boven, zo beneden.'

 

Plots komen vragen omhoog: 'Wat betekent dit eigenlijk? Waar komt het vandaan? Zo boven, zo beneden?' 

Ik raadpleeg het wereldwijde web... en dan vallen de schoenen me bijna uit, want ik tot mijn verrassing kom ik terecht bij de Smaragden Tafel, een cryptische tekst, mogelijk geschreven door de mythische Hermes Trismegistus. 'Zo boven, zo beneden' is de bekendste zinsnede in deze tekst.

De Smaragden Tafel is een bron van inspiratie voor alchemisten, magiërs en westerse astrologen. Velen van hen zijn overtuigd dat er een samenhang bestaat tussen de macrokosmos boven (het Hemelse) en de microkosmos beneden (de Aarde met het leven erop). De tekst van de Smaragden Tafel lijkt te gaan over één enkel bewustzijn waaruit al het andere voortspruit en dat al het andere doordringt. Zeg maar de anima mundi of wereldziel. De vondst van de Smaragden Tafel lijkt mijn onderzoek te ondersteunen.

 

Toch heb ik de oplossing nog niet, dus vraag ik me af welke beweging de Gekroonde Groene Slang maakt, totdat Vrees-van-de-Heer gebaart dat het genoeg is. Ik besluit de beweging in stukken te knippen.

In het Heelal gaat de Slang 180 graden tegen de klok in en ondertussen 5 graden vooruit. Daarna gaat de Slang op Aarde 180 graden met de klok mee en 7,5 graden vooruit. Terug in de Hemel gaat de beweging daarna met de klok mee. In een boog van hoeveel graden? 45 of 90? Gaat de Kop van de Slang 5 graden horizontaal vooruit? De Tong zet een nieuwe beweging in: tegen de klok in een buiging van 90 graden en ondertussen 1 graad vooruit. Het geheel heeft wat weg van de vorm van de Gulden Snede!

 

Zo onderzoek ik in de eerste helft van augustus 2020 van de vroege morgen tot in de late avond de materie aan alle kanten: ik bepaal hoeken, kantel, reken en teken, en kom er niet uit. Wanhopig word ik er niet van, want daarvoor vertrouw ik teveel op de Hemelse Heerscharen.

 

Bronnen

- Onze Vader. Op 10 augustus 2020 van http://www.katholiek.org/onzevader.php

- Onze Vader. Op 23 oktober 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzevader

- Zo boven zo beneden. Op 7 augustus 2020 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragden_Tafel

 

---> 118 KRACHTDIER COYOTE IN ACTIE - Mijn Uiterste Best

---> HOME

---> LIEFDE 2020 AR Inhoud