18 BERG EN DAL - DE DUIVELSBERG

PIRAMIDEN BIJ NIJMEGEN

Thea-Warrior

 

Gauw twee jaar geleden vraagt een vrouw mij of ik in Nederland piramiden ken. 

"Ergens in Noord-Holland staat er een," luidt mijn spontane antwoord. Nadien duikt de vraag af en toe in mijn geheugen op: 'Piramiden... ik zou het niet weten...'

 

Vrijdag 23 maart 2018 gebruikt Marko Pogačnik genoemde term als hij met enkele leden van de Voorbereidingsgroep, ten behoeve van de Vredeswerkplaats van 24 en 25 maart, over de Duivelsberg wandelt.

Denk nu niet aan de piramiden van Gizeh in Egypte. Nee, denk aan heuvels zoals Silbury Hill bij Avebury in Engeland of aan de piramides in Bosnië.

 

Even terug: in 2008 memoreerde Marko dat bij Nijmegen twee grote impulsen elkaar ontmoeten. Via de Waal komt etherisch tegen de stroomrichting in de impuls van de Atlantische Oceaan en via de Rijn komt met de waterstroom mee de impuls van de Alpen. Door de ontmoeting van deze twee ontstaat een groot krachtenveld: een bewustzijnsveld waarin de archetypische oerkracht die in oceanen en bergen is opgeslagen getransformeerd wordt in levenskracht.

 

In 2018 stelt Marko dat vanwege de ontmoeting van deze twee Draken in de buurt van Nijmegen heuvels zijn ontwikkeld die binnen het bestaande bewustzijnsveld ondersteunend werken: de piramiden!

En zo komt de Vredeswerkplaats op 'De Duivelsberg' terecht...

 

Volgens Marko is de Duivelsberg geen natuurlijke formatie of middeleeuws kasteel maar een schepping van de Sídhe, een bovennatuurlijk etherisch volk van feeën of elfen dat van 40 000 tot 12 000 jaar voor Christus actief was en wier aanwezigheid gemarkeerd wordt door hun tumuli (grafheuvels).

De Sídhe prepareerden de fysieke wereld voor bewoning door toekomstige civilisaties. Op bepaalde plekken wisten ze meerdere lagen van bewustzijn te manifesteren waardoor op die plekken inwijding in de oerkennis van het leven kon geschieden.

 

Na de arbeid van de Sídhe ontwikkelt zich in West-Europa de neolithische, menselijke, cultuur met haar landbouw, veeteelt en aardewerk. Tijdens de patriarchale cultuur wordt de verbinding met de Sídhe en hun kennis grotendeels verbroken: de mensen gaan zich op Aarde dominant gedragen en heden ten dage verstoort de mensheid haar leefwereld steeds meer. Ondanks alles zijn de Sídhe bereid mensen te helpen uit die toestand te komen... hopelijk blijft de levenskracht van de Aarde daardoor voor volgende generaties bewaard.

 

Conform de situatie bij de piramides in Bosnië herkent Marko in de Duivelsberg twee heuvels en een holte. Namelijk motte Mergelpe ofwel de Zonneberg met daarbij de Maanberg, een kleine voorburcht welke ook wel het uitkijkpunt wordt genoemd. De schaalvormige holte geeft hij de titel 'Drakenmuil'.

Op bijgaande foto staat Marko ten noordoosten van de Zonneberg vóór de Drakenmuil. Links bovenaan is een deel van de omheining van de top van de grote Zonneberg zichtbaar.

 

---> 19 BERG EN DAL - DE DUIVELSBERG - De Bal en de Ring

---> LIEFDE 2018 Inhoudsopgave

---> HOME