14 OSNABRÜCK - KIRCHE ST. KATHARINEN

ZESSPAKIG KRUIS 

Thea-Warrior

 

Nadat ik het rad met de twee reuzen bij de loge Zum Goldenen Rade in de 'An der Katharinenkirche' bewonderd heb, ga ik de St Katharinenkerk

verkennen.

 

Op enkele sluitstenen in de gewelven staat het zesspakig rad ook afgebeeld. Vrij snel komen drie grote energielijnen in beeld.

 

Op nevenstaande foto heb ik de energielijnen kleuren gegeven. Bij deze de waarschuwing dat deze kleuren niets zeggen over de aard en kwaliteit van deze lijnen.

 

De 'zwarte' energielijn komt uit het westen (de Katharinenstraße gonst ervan) en gaat onder de toren door naar het altaar. Het is een rustige, krachtige lijn die ongeveer parallel loopt aan de lengteas van de kerk; net zuidelijk ervan. De 'gele' gaat van een deur in de noordmuur van de toren, over een offerblok richting enkele schilderijen, van reformatoren, die aan de zuidmuur van de kerk bevestigd zijn. En de 'blauwe' warme energielijn gaat net westelijk van de zuidoostelijke pijler naar de tegenoverliggende wand; naar het infobord met 'Die Baugeschichte von St. Katharinen' opgehangen aan de noordoostelijke pijler van de toren.

De index van dit bord (zie de foto) ligt net niet op deze energielijn, het beeld van de apostel Paulus erboven staat er wel helemaal op. De drie horizontale energielijnen kruisen elkaar in één punt, net niet in het midden van de achthoekige bouw van rond 1200. In het ontmoetingspunt 'fluistert' de energie over evenwicht en harmonie in relaties. Relaties zoals van tweetallen, van een echtpaar.

 

Het verbaast me niet dat de energielijnen zes spaken (een rad) vormen, want eerder ontdekte ik dat kerken regelmatig namen van heiligen dragen waarvan de attributen de energetische staat van de kerk onthullen. Overigens is het goed mogelijk dat de Ridderschap uit Osnabrück, die vanaf 1189 deelnam aan de 3e Kruistocht, specifieke concrete kennis over energielijnen mee naar huis bracht. De Tempeliers brachten deze kennis zeker mee uit het Heilig Land.

 

Zou de verticale as de zevende en achtste spaak vormen!? Er was een lichte verticale werveling omhoog!

Op het betreffende punt kun je in elk geval wijzer worden over evenwicht en harmonie in relaties. Vraag zonodig gerust om ondersteuning en kijk/ luister goed wat er jou in de loop van de uren en dagen erna aangereikt wordt. Vergeet niet eerst Liefde aan te bieden aan de Elementaire Wezens van de energielijnen, van de Katharinenkerk, Osnabrück en eventuele vrijwilligers die de kerk open houden. Liefde... om te genezen en helen wat daar genezen en geheeld mag worden. En doneer svp ook iets in het offerblok!

 

---> 15 OSNABRÜCK - FELIX-NUSSBAUM-HAUS - De Zwarte Godin

---> LIEFDE 2018 Inhoudsopgave

---> HOME