02 NIJMEGEN - GOFFERTPARK - KONINGSBOOM

CHRISTUSKRACHT

Thea-Warrior

 

Nadat Jezus aan het kruis is gestorven, zou hij naar het diepste van de Aarde zijn gegaan. De Christuskracht uit de Kosmos die Jezus gekregen zou hebben bij zijn doop in de Jordaan werd daardoor verbonden met de kern van de Aarde.

Vervolgens zou het 2000 jaar duren voordat deze Christuskracht voor de mensen aan de oppervlakte van de Aarde merkbaar/ voelbaar is. In deze tijd, in het nieuwe era van Waterman, is dit dus aan de orde.

 

Ik vertel dit omdat het me nog steeds verwonderd dat ik in november 2011 het hoofd van Jezus in de stam van de Koningsboom zag afgebeeld. In mijn blog Wederwaardigheden heb ik er destijds al over geschreven. 

 

Mijn waarneming kan pareidolie genoemd worden: het fenomeen om gezichten, vertrouwde wezens of objecten te zien in op zich onduidelijke patronen. Bijvoorbeeld in wolken of in vlekken op stammen.

In de betekenis van het woord pareidolie zit iets van afkeuring en afwijzing van het intuïtieve. Het intuïtieve dat geen plaats naast het wetenschappelijke zou verdienen. Als iemand er zo over denkt, dan is dat zo. Ben toch blij dat uit resultaten van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er meer bewustzijnsvormen zijn dan enkel die van ons mensen. Eigenlijk denk ik er zo over: het bewustzijn van ons mensen is voor de duur van ons leven een deeltje van het bewustzijn van de hele Aarde.

 

---> 03 NIJMEGEN - GOFFERTPARK - KONINGSBOOM - Communiceren met Beelden

---> LIEFDE 2018 Inhoudsopgave

---> HOME