158 DE PROFETIEËN VAN DE MAYA'S

De magistrale ceiba in Guatemala - op 21 december 2003 vanuit het westen gezien door mij Thea-Warrior.
De magistrale ceiba in Guatemala - op 21 december 2003 vanuit het westen gezien door mij Thea-Warrior.

THE YEAR ZERO

Thea-Warrior

 

Even recapituleren; hoeveel tijd ga ik besteden aan dit uitstapje weg van de profeten in het roosvenster in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik naar mijn ervaringen in Midden-Amerika? Na wat gepeins besef ik dat de Engelen me vragen mijn ervaringen rond de Naam van God te vertellen, maar een en ander dien ik wel te kaderen. 

Waar te beginnen? De aanleiding om naar Guatemala te reizen, lijkt me belangrijk om de ervaring inzichtelijk te maken. Misschien is het een tamelijk willekeurig begin, want ik kan verder teruggaan in mijn leven en dan een andere aanleiding onderkennen, maar voor mij begint het feitelijk bij een boom - een ceiba - en bij de Maya-profetieën. Het voelt goed op deze manier in de sfeer van de profeten uit de 'De Triomf van de Moeder-Maagd' te blijven.

 

Wie zijn de Maya's? Het is het volk van Midden-Amerika dat fungeert als tijdsbewakers voor de wereld. Speciaal hun priesters en wijzen zijn voor deze taak aangewezen. Is tijdsbewaking een voorrecht? Het lijkt een vorm van arbeidsdeling, maar dan tussen volkeren, welke overeen komt met die van levieten die als enigen in de tempel muziekinstrumenten mogen bespelen.

Wat heeft mij op hun pad gebracht? Via een recensie in de gratis weekkrant 'De Brug' ontdek ik dat ik in januari 2002 de première van de film 'The Year Zero' in het filmtheater Lux in Nijmegen heb gemist. Ik baal als ik lees dat de Maya-sjamanen Zwervende Wolf en Don Julian, de twee hoofdrolspelers in deze documentaire van Wiek Lenssen, erbij aanwezig zijn geweest. Ik heb willen gaan, wat is ertussen gekomen? Lesvoorbereiding? Vermoeidheid? Wat teleurgesteld bestel ik de videoband en dompel me alsnog onder in de film.

 

Don Julian blijkt heler en regenmaker te zijn en de Ouden hebben Don Cirilo ofwel Zwervende Wolf de levenstaak toebedeeld de inheemse volkeren van de beide Amerika's - die van Noord en Zuid - met elkaar te verbinden. Ik veronderstel dat het bekend is dat de Maya's een andere tijdsrekening hanteren dan de gebruikelijk is in de wereld. Zo hebben ze een 13-daagse week, een 20-daagse maand en zijn specifieke weekdagen bewust bedoeld voor activiteiten als het eren van de voorouders, het uitvoeren van helingsrituelen of aandacht voor dieren. Don Cirilo is erg negatief over de zevendaagse week. Volgens hem is deze enkel ingesteld om geld bijeen te vergaren, waarbij de natuur er niet toe doet. Volgens de Mayakalender eindigt in december 2012 een cyclus van 5200 jaar: de periode van de Vierde Zon. Op 21 december 2012 begint de periode van de  Vijfde Zon. Onder de Vijfde Zon gaan er , volgens de profetieën van hun voorouders, grote veranderingen optreden op Aarde: onder andere klimaatwijzigingen en ziekten. Eerlijk gezegd lijken deze oude profetieën op dit moment - het is januari 2021 - behoorlijk in vervulling te gaan.

 

Noordelijke tak van de Ceiba en Vulkaan de Agua, op 21 dec. 2003
Noordelijke tak van de Ceiba en Vulkaan de Agua, op 21 dec. 2003

Ter voorbereiding op de nieuwe tijd van de Vijfde Zon komen in 1997 afgevaardigden van alle inheemse volkeren uit Noord- en Zuid-Amerika in Columbia, in het Amazone-oerwoud, bijeen. Zo'n 400 indiaanse medicijnmannen en medicijnvrouwen voeren daar oeroude rituele uit voor de heling van de Aarde. Zwervende Wolf heeft zijn levenstaak uitstekend uitgevoerd! 

Documentairemaker Wiek Lenssen mag bij deze unieke bijeenkomst als filmer aanwezig zijn. Aan de vergaderde sjamanen en wijzen belooft hij de filmbeelden in de wereld te verspreiden, en met 'The Year Zero' heeft hij zijn woord gestand gedaan.

 

In het begin van de film zie ik de oude Don Julian praten nabij een enorme ceiba. Volgens hem is die boom, die eens in de zeven jaar bloeit, een weersvoorspellende boom. De boom takken zijn horizontaal wel dertig meter lang. Ik heb wat met bomen en ben er helemaal weg van. Het idee komt in me op om met deze boom in de Andere Werelden te reizen en zo geschiedt het: op dinsdag 5 februari 2002 kies ik in de NEBO van Nijmegen als 'beginboom voor mijn reis' de door mij bewonderde celba uit 'The Year Zero'.

 

Bronnen

- Lenssen, W. (2001). The Year Zero - een film over Maya profetieën. Lava Film Distributie - www.jurafilm.nl

- The Year Zero. Op 7 januari 2021 van http://wieklenssenfilm.nl/the-year-zero

 

Linken

- Bestellen dvd 'The Year Zero' via http://wieklenssenfilm.nl/how-to-order-dvd-the-year-zero ---> Bestellen The Year Zero

- Op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RZ3kEFeZHjw&t=2752s ---> The Year Zero

 

---> 159 DRUMMEN ALS EEN INDIAANSE SJAMAAN - Reizen in de Andere Werelden

---> LIEFDE 2020 CT Inhoud

---> QUEESTE

---> HOME