190920 191020 Open de weg naar het nieuwe

Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz - Netwerk voor Wederzijdse inspiratie tussen Aarde en Mensheid

 

 

Open de weg naar het nieuwe!

Het is tijd om te oefenen hoe we ons kunnen instellen op de nieuwe realiteit, die Gaia, als uitkomst van de actuele kwantumsprong in haar ontwikkeling, voorbereidt. De vernieuwde planeet bestaat niet ergens anders in het zonnesysteem. Het omvat de realiteit waarin wij nu leven, wat het eindeffect betreft is het dezelfde Aarde, die op en andere manier vibreert en op een andere licht-wijze verlicht. Het doel van de meditatie is, de kostbare aanwezigheid van deze realiteit te ervaren en de weg voor onze medemensen te openen, opdat zij kunnen meewerken met de inspanningen die Gaia zich getroost om de nieuwe levensvoorwaarden te scheppen. Deze levensvoorwaarden zijn gekenmerkt door de kwaliteiten van liefde en waarheid en verankerd in een nieuwe, vredige civilisatie.

 

Laten we vooroplopen!

 

 

Open de weg naar het nieuwe!

-   Zit gedurende korte tijd in vrede. Stel je hierna voor, dat je enkele passen naar achteren maakt, tot je in je rug waarneemt dat je in de levenssfeer, het gebied, van de nieuwe realiteit aangekomen bent.

-   Neem haar kwaliteit, haar uitstraling, haar kleur waar… verheug je in haar aanwezigheid.

-   Stel je voor dat in een enorme cirkel mensen zoals jij zich naar achteren toe hebben bewogen en dat zij ook aan de vibraties van de nieuwe realiteit deelhebben.

-   Erken dan dat ieder van ons in het achteruitgaan een fel spoor achtergelaten heeft; alsof er zich een slak over de bodem heeft bewogen.

-   Bekijk dit spoor. Maak het mooi, stralend en aantrekkelijk en bied het die medemensen aan, die nog slapend zijn en nog niet onderkend hebben dat het tijd is om wakker te worden, en tijd is om naar de nieuwe omstandigheden van de realiteit toe te gaan.

-   Stel je voor, hoe zich van de levenssfeer van Gaia in je rug sfeergolven van genade ritmisch door de wereld van de oude realiteit, die voor ons ligt, gaan om de mensen bij het wakker worden te helpen.

-   Zie, hoe de mensen wakker worden om langs de paden te gaan die wij voorbereid hebben. Op een bepaald punt verlaten zij onze paden en beginnen hun eigen wegen naar het nieuwe te gaan.

-   De cirkel van mensen, die in de nieuwe realiteit staan, wordt steeds groter.

 

Verheug je en zeg dank.