191120 191220 Wederom tijd om te reinigen

Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz - Netwerk voor Wederzijdse inspiratie tussen Aarde en Mensheid

 

 

Het proces van Aardeveranderingen brengt specifieke perioden met zich mee waarin het relatief gemakkelijk is om

de oude troep, welke de Aarde niet wil meenemen de toekomst in, te transformeren, hetzelfde geldt voor persoonlijke

lasten en schaduwen. De late herfst wordt traditioneel ook gezien als de transmutatietijd geregeerd door de Godin

van Verandering.

 

De voorgestelde meditatie en verbeelding is het geschenk van dit tijdsmoment. Voor het specifieke doel doet het

een beroep op de reinigende eigenschap van het Waterelement. 

 

 

Wederom tijd om te reinigen

-   Stel je regen voor welke bestaat uit ontelbare fijne druppels die of op jou vallen of op het 

    landschap dat jou omgeeft. (Het hangt ervan af of je op een specifieke plek op Aarde wil

    werken of in verbinding met je lichaam.)

-   Stel je voor dat de regendruppels jouw lichaam binnendringen of het lichaam van de 

    betreffende plek.

-   Als antwoord beginnen uit de tegengestelde richting regendruppels van een andere aard 

    te ‘regenen’ - van de binnenkant van jouw lichaam of het lichaam van de Aarde - oprijzend 

    naar de lucht. Zij hebben een grijze kleur omdat zij uit de Aarde of uit jouw persoonlijke 

    lichaam al die troep dragen die eraan toe is om getransformeerd te worden.

-   Terwijl de regen op jouw lichaam of het lichaam van de Aarde blijft vallen om de verharde 

     lichaamsstructuren te ontspannen (zacht te maken), blijven de grijze druppels het 

     binnenste van de Aarde of jouw persoonlijke lichaam te verlaten.

-   Als de druppels hoger en hoger opstijgen, worden ze lichter en gevuld met licht. Tenslotte 

    zijn ze in staat om schoon naar de oceaan van licht en leven terug te keren.

-   Je kunt deze simpele verbeelding op je eigen manier gebruiken. Probeer bewust te zijn 

    van wat het huidige reinigende proces in jou en in de Aarde verandert.