190720 190820 Openstaan voor het potentieel van kosmisch water

Voorstel van Marko Pogačnik en het Lebensnetz - Netwerk voor Wederzijdse inspiratie tussen Aarde en Mensheid

 

 

Het water heeft de inspiratie van het universum nodig

Zoals onze lichamen bestaat ook de Aarde voor het grootste deel uit water. Dit is voor het actuele proces van Aardeomvorming van het grootste belang. Als de Aarde, de natuur en alles wat om ons heen bestaat, in de eerste plaats in water vastgelegde informatie is, dan betekent dit, dat Gaia en haar oorspronkelijke helpers het gezicht van de Aarde zo kunnen veranderen, dat zij multidimensionaal wordt, zonder dat de eerder voorspelde catastrofes plaatsvinden. Als wij haar waterige essentie accepteren en ondersteunen, kan de Aarde de nieuwe ruimte met lichtvoetige moeiteloosheid creëren.

 

Opdat het water een zeer machtig creatief hulpmiddel van de Aarde kan worden, moeten we ons bewust worden van zijn derde fase. In zijn eerste fase zien wij het als drinkwater. In de tweede fase is het een vloeibaar kristal met de mogelijkheid informatie op te slaan. In zijn derde fase is het een kwaliteit welke het gehele universum doordringt.

 

Om de transformatieprocessen, die Gaia op dit moment tegenkomt, te ondersteunen is het noodzakelijk, het water wederom met zijn derde fase te verbinden. De verbinding ging verloren toen de menselijke geest de realiteitsruimte zo vernauwde, dat deze een gesloten doos (omhulsel) werd.

Het doel van de volgende meditatie is, de systemen op Aarde voor het globale creatieve potentieel van het kosmisch water te openen doordat wij onszelf voor zijn creativiteit openen.

 

 

Openen voor het potentieel van kosmisch water

-   Houd je handen in de vorm van een schotel voor je lichaam. Stel je voor hoe druppels 

    goudglanzend water van de sterren in je handen vallen.

-   Verdeel dan dit kosmisch water een paar centimeter achter je kroonchakra over je hoofd.

-   Stel je nu voor dat de cellen en micro-organismen van je lichaam dorst hebben. Zij openen 

    hun kleine monden om de druppels van het kosmisch water, die van de ene cel naar de 

    volgende gaan en van het ene micro-organisme naar het andere sijpelen, te drinken.

-   Als de druppels je voetzolen bereiken, druppelen ze verder van atoom naar atoom steeds 

    dieper de Aarde in en doordringen het lichaam van de Aarde met kosmisch water.

-   Terwijl dit proces nog aan de gang is verzoek je om een tweede schaal, en dan om de 

    derde….

 

De bijbehorende Gaia Touch Oefening vind je op www.markopogacnik.com