Tekstgegevens van deze site mogen extern gedeeld worden onder strikt voorbehoud van duidelijke bronvermelding: https://levenweb.nl

 

ABDIJKERK ROLDUC - Onderwerpen

ONZE-LIEVE-VROUW EN ENGEL GABRIËL

 

71 Billenniummonumenten Nijmegen Tongeren Heerlen

72 Parabels verloren-schaap, -penning en -zoon

73 De bron - de steen - opzichter Kunraad

74 Geschiedenis persoon Ailbertus - processie Tournai

75 Odo van Doornik - armoede-ideaal

76 Hooggevoelige stichter - vinden van de juiste plek

77 Beweegredenen van de schenking

78 Bouw van de kapel - eerste ritueel

79 Hooggevoeligheid

80 Broeder Embrico - wijding crypte door bisschop Otbert

81 Conflicten met Embrico - vertrek uit Kloosterrade

82 Overlijden van Ailbertus - wonderen - strijd om lichaam

83 Personen in Tournai en Kloosterrade

84 Schitterende kunst in de abdijkerk

85 Mozaïek - sekseproblematiek

86 Hortus Deliciarum - de zeven Vrije Kunsten

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100