2020/07/04
SLOTAKKOORD QUEESTE IN NIJMEGEN Thea-Warrior Sommige legenden verhullen informatie betreffende energielijnen. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw leer ik van een ouder echtpaar, Jo en Jo, echte Nijmegenaren en lieve buren, dat in het centrum van Nijmegen ooit een gouden engel is begraven. Hun ogen vonken als ik overduidelijk nieuwsgierig reageer. 'Houden ze me voor de gek?' Ik zoek naar een boekje met de legende, maar kan het niet vinden. Het verhaal verdwijnt naar een laatje in mijn...

2020/07/02
LOSLATEN QUEESTE IN NIJMEGEN Thea-Warrior Weet je het nog? Ik ben met een QUEESTE bezig. In 2018 besluit ik, na verrast te zijn dat de lijn van Sinte-Ontcommer (Charlotte in de Stevenskerk) onderaan de heuvel van 'Het Valkhof' zo expliciet door het Billenniummonument van Raf Verjans gaat, dat ik het moederbeeld van deze reliëfplaten in Tongeren wil bezoeken. Begin januari 2019 bedenk ik, staand bij het oorspronkelijke kunstwerk, dat ik alle kopieën ervan ga bezoeken. Zo kom ik begin februari...

2020/07/01
TWEE GRAFPLATEN Thea-Warrior Het zou vreemd zijn als deken Thomas Buys niet van de energielijnen en het energielijnenpatroon in zijn Stevenskerk geweten heeft. Al was hij geen kanunnik of deken in de tijd dat het secco van Sinte-Ontcommer geschilderd is hij was wel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk en ik verwacht dat 'het geheim', de bestaande kennis over de energielijnen, aan hem overgedragen is. Op zijn minst toen hij de positie van deken accepteerde. Is het...

2020/06/28
DEKEN THOMAS BUYS Thea-Warrior Volgens de website zou op zondag 7 juni 2020 de Stevenskerk open zijn, maar de coronacrisis houdt de deuren blijkbaar toch gesloten. Eigenlijk wil ik in de Heilig-Grafkapel foto's maken van Nicodemus en Jozef van Arimathea, en aan de oostkant van het zuidertransept zoek ik een kapiteel. Enigszins balend van de dichte deuren drink ik een cappuccino op het terras van 'De Blonde Pater' in de Houtstraat. Aan het eind van de straat lonkt boekhandel van Hoorn naar me en...

2020/06/24
ZE HOREN BIJ DE FAMILIE Thea-Warrior Allereerst de versleuteling van X en Y achter het schilderij uit 1576 van 'Het Raadsel'. Ik ga er niet veel woorden aan besteden. Kijk zelf maar en zie hoe X richtinggevend is voor de houding van Bartel, zoon uit het tweede huwelijk van Huybert. Y lijkt wat minder duidelijk versleuteld te zijn. Toch is de manier waarop de arm van zoon Coenraet uit het derde huwelijk van Huybert, en de verticale tekst op de cartouche van de derde zonen, omgeven en aangeduid...

2020/06/18
TWEE MEESTERS Thea-Warrior Te familiair? Claes en Herman? Hoe zouden zij in hun tijd aangesproken zijn? Meester die Waell (of die Waele) en meester van Herengraven (of van Hergraeff)? Deze twee heren zijn zonder twijfel van betekenis geweest voor de stad Nijmegen. Ze hebben elkaar gekend zoveel is wel zeker. Naar de tweede is een straatje vernoemd, schuin tegenover het Oude Stadhuis. Het is de verbinding tussen de Burchtstraat en de Eiermarkt: de Mr. Hermanstraat. Een bijzonder kleinood met een...

2020/06/12
VOL GEHEIMEN Thea-Warrior In 1565-1566 is aan het eind van het noordertransept tussen twee enorme steunberen de Heilig-Grafkapel gebouwd: een smal langwerpig vertrek over de volle breedte. Aan de westzijde is een vierkante ruimte afgescheiden, welk de of het Blok wordt genoemd. Het kleine raampje met siertraliewerk rechts behoort tot deze ruimte. Karel Emmens (in Peterse, 2017) vertelt dat in 1563 in de Blok reeds een stevige kast met laden en meerdere sloten heeft gestaan. In deze kast werden...

2020/06/06
TWEE EERSTE-ECHTGENOTEN Thea-Warrior Hier zijn ze: X en Y! Na herhaald voelen en meten accepteer ik dat ik de energielijnen X en Y met hun ijl karakter niet eerder heb waargenomen. Op een eerder tijdstip zou het me mogelijk gruwelijk overvallen hebben; zoveel energielijnen! De eerder aangetroffen lijnen hebben kwaliteiten van aarde (Anna), water (Oude Man Huybert), lucht (Beel met Z, en Jacomijn-CD) en vuur (Gijsbert-CZ). X en Y zijn ijl etherisch, niet de krachtige zuivere etherische kwaliteit...

2020/06/06
SAMEN EEN Thea-Warrior Wat een schoonheid als ik het secco van Sinte-Ontcommer verbindt met de energielijn-combinatie B + z. De westelijke grens van deze energielijn(-en) gaat schitterend langs haar mouw en begrenst deze mouw samen met de zwarte energielijn Anna. De gele energielijn van Charlotte wordt door de combinatie B + z twee keer, links en rechts op de grens tussen onderkleed en mantel geraakt. Verbind ik het schilderij 'Het Raadsel' met B + z dan valt op dat de westelijke kant van de...

2020/06/05
MOEDER EN KIND Thea-Warrior In mijn onderzoek vormen op elkaar liggende of afbuigende energielijnen een complicerende factor, ze vergen het nodige doorzettingsvermogen bij het in kaart brengen en bezorgen me grijze haren... werk voor gevorderden. Dat de breed-smalle energielijn Beel (rood) me in die zin problemen heeft bezorgd, heb ik al uit de doeken gedaan. Toen ik ontdekte dat Beel niet van breed naar smal ging maar in feite twee lijnen zijn, heb ik de andere lijn z genoemd. Aan de noordkant...

Meer weergeven