2020/11/26
HAAR IDENTITEIT Thea-Warrior We wandelen om het Belfort heen naar het noorden en... daar staat de kathedraal... wat een indrukwekkend, reusachtig, bouwwerk. De met foto's en teksten versierde schuttingen rond de bouwplaats en de hoge steigers tonen aan dat er gewerkt wordt. Iets verderop staat een bord met de 'Identiteitskaart van de Kathedraal'. Ondanks de miezer neem ik de tijd om de info te lezen en fotograferen. Gezien de naam Notre-Dame de Tournai is het duidelijk dat de kathedraal gewijd...

2020/11/25
IN DE RONDTE ZWERVEN Thea-Warrior Zondagmorgen, 3 maart 2019, miezert het als mijn man en ik, zoekend naar de kathedraal, over de Grote Markt van Doornik wandelen. Het is een schitterend plein in de vorm van een hoge gelijkzijdige driehoek. Door de lucht zeilt een enorme draak en ik zie hoornblazende zeemeerwezens... Ze horen bij het oudste belfort van België, dat aan de spitse oostkant van het plein staat. De westkant wordt gedomineerd door een romaanse kerk: de Saint-Quentin. Centraal, op...

2020/11/24
UITERST BEKNOPT Thea-Warrior Doornik ligt aan de Schelde (l'Escaut) op een kruising van heirbanen. Strategisch gelegen aan de doorgaande weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, een weg die via Tongeren, Maastricht en Heerlen gaat, heeft Doornik verder goede verbindingen met het zuiden; met Arras en Cambrai. Romeinen bezetten de stad en noemen haar Turnacum. Gedurende de 1e en 2e eeuw bloeit de stad. Desmaele, Bonnet, Peeters & Tack (2013) onthullen dat als de bewoners in de 3e eeuw weigeren...

2020/11/23
SPANNENDE VRAGEN Thea-Warrior Natuurlijk ben ik bekend met sterrenbeelden, maar als ik naar de hemel kijk, zie ik zoveel sterren! Herkennen is te veel gevraagd. Boeken over astrologie zijn niet helemaal mijn ding; de inhoud overrompelt me. Ik weet dat door het jaar heen de zon telkens in een ander dierenriemteken staat en dat zo rond de 21ste van de maand steeds een volgend teken in beeld komt en dat er een vaste volgorde bestaat. Uit het hoofd ken ik de juiste volgorde niet, maar omdat eind...

2020/11/19
GEDREVEN NIEUWSGIERIG Thea-Warrior Op de keper beschouwd zou het daadwerkelijk relateren van de Verdwaalde Zonnewijzer van de Abdijkerk van Rolduc aan de energielijnen ter plaatse wel voldoende mogen zijn om een leven lang op te teren, maar mijn nieuwsgierigheid stuwt me voort. Eind februari 2019 heb ik het verband tussen de Zonnewijzer en de doorgaande energielijnen - die van de Engel Gabriël en Maria - in de crypte van Rolduc blootgelegd. De relatie tussen de energielijnen en de Romaanse...

2020/11/14
GO WITH THE FLOW WITH LOVE Thea-Warrior Het doet me goed dat, nadat al die mannen in Rolduc geheerst hebben, er in de eenentwintigste eeuw enkele vrouwen bewust de kerkvloer van Rolduc hebben bewandeld. Vrouwen die het schoons, dat de mannen in de loop der eeuwen hebben gewrocht, grondig onder de loep nemen. Als eerste natuurlijk Gerda Tonnaer (1950- ) ofwel Catharina Scholtens, die met haar inventarisatie en beschrijving van de glas-in-loodramen in 2006 haar boek 'Het Geheime Licht' het...

2020/11/13
AFSCHEIDSGROET VAN VIJF HEREN Thea-Warrior Als architect heeft Pierre Cuypers (1827-1921) ruim vijf decennia zijn stempel op Rolduc, specifiek de Abdijkerk, gedrukt. In 1853 neemt hij, als 26-jarige, de restauratie van de kerk reeds ter hand. In de crypte laat hij een barokaltaar voorzien van stucwerk in rococostijl verwijderen, waardoor dertig karrevrachten kalkgruis en puin moeten worden afgevoerd (Lemmen, 1989). De ontwerpen van de vensters van het priesterkoor, geplaatst tussen 1893 en...

2020/11/12
DE HEREN VAN ROLDUC Thea-Warrior Voordat deze vertelling eindigt een moment aandacht voor de Heren van Rolduc; voor de mannen die geweten hebben van de Energielijnen en de Verticale Zuil. Allereerst in het begin van de twaalfde eeuw: stichter Ailbertus d'Antoing en de gedreven harde werker Embrico van Mayschoss. Terwijl voor mij de queeste begint bij het Billenniummonument van Rafael Verjans begint het verhaal voor Rolduc bij de eerste twee heren; zonder hen geen klooster in het Land van Rode....

2020/11/11
WOORDEN VAN JEZUS Thea-Warrior Via de apocalyptische Maria raakt mijn cirkel rond; ik kom weer bij het begin van de rondleiding op zondagochtend 3 februari 2019. Overdonderd door de schoonheid van de Abdijkerk mis ik het eerste verhaal van de rondleider. Op 21 september 2020 besluit ik die afbeelding aan de westkant, boven de boog naar de buitendeur, eens goed te bekijken. Daar sta ik - op de goudgele energielijn - omhoog te staren. Matthias Goebbels heeft op deze wand nogal opvallend de Drie...

2020/11/10
FAMEUS VENSTER OP HET PRIESTERKOOR Thea-Warrior Het venster met het opvallende jaartal 1854 bevat ook het jaartal 1904 - MCMIV: het jaar van het 8ste eeuwfeest. De restauratie van kerk en crypte onder leiding van Pierre Cuypers is afgerond, Ailbertus d'Antoing staat op het voorplein, en het mozaïek van Matthias Goebbels wacht op uitvoering. In genoemd venster in de noordconcha is Maria drie keer in een mandorla afgebeeld. In het onderste ronde medaillon staat Maria verheven tussen paus Pius X...

Meer weergeven