2020/09/17
SINT-AUGUSTINUS Thea-Warrior Naast Sint-Jan Guldenmond staan twee kerkleraren: Sint-Augustinus van Hippo en de Heilige Thomas van Aquino. Op de een of andere manier begin ik in te zien hoe geweldig moeilijk het is om leiding te geven aan een enorme gemeenschap gelovigen, zowel inhoudelijk (wat ze geloven en belijden) alsook bestuurlijk. Als kikkers springen gelovigen alle kanten op en jaren is over inhoud te bakkeleien... het bestaan van Augustinus en Thomas, plus een zin over onenigheid tussen...

2020/09/13
SINT-JAN GULDENMOND Thea-Warrior Aangezien ik verteller wil zijn, leg ik mijn oor maar op het wereldwijde web te luister: "Wie bent u meneer?" Ioannes Chrysostomos - in verouderd Nederlands Sint-Jan Guldenmond - wordt rond 345 in Antiochië in Turkije geboren. In de rooms-katholieke kerk wordt hij in 1568 tot kerkleraar verheven. O natuurlijk, de priesteropleiding, daarom past deze Ioannes in de hoofdconcha van Rolduc. Directeur Corten noemt hem het toonbeeld der christelijke welsprekendheid,...

2020/09/12
CATHARINA VAN ALEXANDRIË Thea-Warrior Zes statige Heiligen vervolmaken de schildering in de oostelijke concha van de Abdij van Rolduc. Van links naar rechts: Sint-Catharina, Sint-Petrus, Sint-Ioseph, Sint-Augustinus, Sint-Thomas en Sint-Ioannes Chrysostomos. Welke inspiratie hebben zij ons-mensen te bieden? Laat ik met degene het meest rechts van Jezus - aan de noordkant - beginnen. Catharina van Alexandrië is de grote martelares van het christendom, vandaar dat ze meestal afgebeeld wordt met...

2020/09/10
HET LAM GODS Thea-Warrior Aan de rechterhand van Jezus knielt zijn Moeder 'Maria'. Eerst denk ik dat links van Hem apostel en evangelist Johannes knielt; zoals beiden onderaan bij zijn kruis op Golgotha hebben gestaan. Het verrast me als ik lees dat directeur Corten (1902) schrijft dat hier Johannes-de-Doper is afgebeeld. In zijn linkerhand de schotel met daarop het Lam Gods: symbool voor een mensenoffer. Evangelist Lucas (1: 68-79) schrijft dat Elisabeth de moeder van deze Johannes, een nicht...

2020/09/08
HEILIG HEILIG HEILIG Thea-Warrior De hele weg gaan, het klinkt eenvoudig, maar vergt discipline. Ik weet min of meer waar ik naartoe wandel, en toch weet ik vandaag nauwelijks wat ik morgen zal schrijven. Geen idee dat de concha's zo uitgebreid aan bod zouden komen. Ik tref hen op mijn pad en het enige dat past, is toelichting geven. Al gaat het langzaam, toch gewoon verdergaan. In een rode zon hoog boven Christus' hoofd Alpha en Omega - de Eerste en de Laatste. Volgens het wereldwijde web...

2020/08/30
DE VIER EVANGELISTEN Thea-Warrior Het getal Vier wordt beschouwd als een heilig getal dat belangrijke boodschappen van God kan brengen. Kenmerken van Vier zijn organisatie, geduld, loyaliteit en vertrouwen. Ernst, orde en vastberadenheid horen er ook bij. Verder stabiliteit, betrouwbaarheid en vrede, naast praktisch-zijn en eenvoud. In het sjamanisme heb ik de Vier leren kennen als de Krachten van de Windrichtingen (Oost, Zuid, West en Noord), van de Seizoenen (Lente, Zomer, Herfst en Winter)...

2020/08/29
HET VIER-DIER-WEZEN MET DE RADEREN Thea-Warrior Mijn vraag naar de Tronen brengt me bij profeet Ezechiël (Sterk is God). Het wereldwijde web vertelt me dat binnen de rooms-katholieke kerk 23 juli zijn gedenkdag is. Ezechiël is de zoon van een Joodse priester en in 598 voor Christus wordt hij door Nebukadnezar II, met de eerste groep Israëlieten, in ballingschap naar Babylon gevoerd. Volgens de traditie heeft profeet Ezechiël het Hebreeuwse Bijbelboek 'Ezechiël in Babylonische ballingschap'...

2020/08/28
JEZUS-CHRISTUS Thea-Warrior Centraal, omgeven door een schitterende mandorla, zit Jezus-Christus op zijn troon. De amandelvormige figuur symboliseert het samenkomen van twee werelden. Welke werelden? Hemel en Aarde? In een zegenend gebaar houdt Jezus wijsvinger en middelvinger van zijn rechterhand geheven. Directeur Reinier Corten (1902) zegt hierover dat Christus zijn rechterhand lerarend omhoog houdt, dat is vreemd, want dan zou hij enkel zijn rechterwijsvinger omhooghouden... in het gebaar...

2020/08/27
DE HEILIGEN Thea-Warrior In de noordelijke concha staan bezijden de tempel vier heiligen afgebeeld: Sint-Lucia, Sint-Daphne, Sint-Bernardus en Sint-Servatius. De Abdijkerk van Rolduc bezit relikwieën van deze heiligen. Ik heb me afgevraagd wat de rol van heiligen is in de rooms-katholieke kerk. Het zijn geen goden, maar door hun voorbeeldige leven of de manier waarop ze omgaan met verschrikkelijke gebeurtenissen in hun leven, inspireren ze mensen; ze brengen waarden en normen in voor het...

2020/08/26
DE ANNUNCIATIE Thea-Warrior Centraal in de noordelijke concha een tempel waarin MARIA-BOODSCHAP verbeeld wordt. Aartsengel Gabriël in de linkerhand een staf met een Franse lelie, kondigt aan Maria aan dat God haar heeft uitverkoren de moeder van zijn Zoon te zijn: "Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu." Ondertussen - zo'n 2020 jaar geleden - vormen deze woorden een wereldwijd bekend gebed: "Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt de gezegende (onder de...

Meer weergeven