Marko Pogačnik bij de Boom des Levens

                                   in de Heilig Landstichting

Foto Ben Goossens, 2008

 

MEDITATIES

Op LEVEND WEB staan de (maand-)meditaties van Marko Pogačnik en het Lebensnetz/ LifeNet. De vertalingen uit het Duits naar het Nederlands komen in samenwerking met Ria Hutting tot stand. Onder 'Links' staan de websites met de meditaties in het Duits of Engels.

 

Van belang 

Het is goed om je voor elke meditatie (visualisatie of imaginatie) te gronden: sta of zit bewust in het hier en nu met beide voeten op de grond/ de Aarde. Vraag eventuele spirituele helpers, zoals je bewaarengel, om bescherming, begeleiding en ondersteuning, immers zij kunnen deze pas geven als daar expliciet om gevraagd wordt.

Vraag zeker om bescherming, begeleiding en ondersteuning als de meditatie of visualisatie inhoudt dat je een opening maakt naar het eigen causale gebied, dat wil zeggen naar de ruimte achter je rug. Omhul jezelf dan eerst met een laag beschermende gouden energie.

 

Het doel van de meditaties / visualisaties is persoonlijke ontwikkeling in de turbulente omgeving van vandaag. Het dagelijks uitvoeren, gedurende een maand, van de maandmeditatie zorgt voor aansluiting op het niveau van het hier en nu. 

 

Het meditatie-archief biedt via alle meditaties een ontwikkelingsgang tot de beleving een meerdimensionaal wezen te zijn. Ofwel een mens die tegelijkertijd beseft een klein deel te zijn van een groot geheel en tevens dat het grote geheel in elk individu vertegenwoordigd is. Iemand die onderkent dat er in de Kosmos en op de Aarde naast de mensheid meer bewuste (elementen-)wezens zijn. Trekt een dergelijke ontwikkeling je aan, begin dan gewoon bij de oudste meditatie in het archief. 

 

Ga in Vrede 

Thea-Warrior