In dit archief staan de maandmeditaties ontwikkeld door Marko Pogačnik

en de medewerkers van het Lebensnetz/ LifeNet.

De meditaties vormen een ontwikkelingsgang waarmee aangesloten

kan worden bij de ontwikkelingen die op Aarde (bij Gaia) plaatsvinden.

 

De tijdsaanduiding is jaar - maand - dag: 130115 (ofwel 15 januari 2013) 

Klik op de meditatie en de inhoud opent zich.

 

130115 130122 Oplossen van de donkere laag en scheppen van de Geacultuur

130120 130220 Verdiepen van de eigen tegenwoordigheid in het universum van het hart

130220 130320 Vormen en zekeren van diepgeaarde vrede

130320 130420 Belichamen van de nieuwe werkelijkheidsruimte

 

130401 Vraag medemensen meer aandacht te schenken aan de kosmische beweging

 

130420 130520 1 Losser maken van je lichaamscellen

130420 130520 2 Gemeenschappelijk ademhalen met andere wezens

130520 130620 Bewust worden van je plantenlichaam

130620 130720 Groeien in de nieuwe ruimte-tijd-horizon

130720 130820 Wenden van de patriarchale denkwijze via het trosvormig veld

130820 130920 Verbinden van je ziel met je Aardewezen

130920 131020 Jezelf bevrijden van angst

131020 131120 Praktiseren van de zon-hartmeditatie

131028 131105 Behoeden van het zaad van het leven

131105 131112 Scheppen van een lichtkanaal voor Fukushima 

131112 131119 Transformeren van vrijgekomen verwoestende drakenkrachten

131119 131126 Uitnodigen van de Blauwe Engelen van Transmutatie

131126 131203 1 Onderkennen van de tweeledige natuur van de Godin van Transmutatie

131126 131203 2 Jezelf relateren aan de tweeledige natuur van Gaia

131126 131203 3 Positief beïnvloeden van tragedies

131203 131210 Loslaten van vreemde krachten - de grauwe stof

131210 131217 Breek de ban van de tot slaven gemaakte elementenwezens

131217 131221 Tranen van Genade en de Zegen van Gaia